ຂັບຂີ່ກັບພວກເຮົາ ເສີມລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ

ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການ

ກຳນົດເວລາທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້

ເລືອກການຂີ່ຂອງທ່ານ ກຳນົດລາຄາ

ເລືອກລູກຄ້າຂອງທ່ານ

ເລືອກຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ສະດວກເທົ່ານັ້ນ

ຮັບການຈ່າຍເງິນທັນທີຫຼັງຈາກໂດຍສານແລ້ວ

ການຈ່າຍເງິນສົດໂດຍກົງ

ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນທາງທະນາຄານທີ່ຊັກຊ້າ

ລົງທະບຽນທາງອອນລາຍໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ວ່ອງໄວ

ສົນທະນາອອນລາຍ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກໆມື້

ດາວໂຫຼດແອັບ, ເລືອກ 'ໂໝດຄົນຂັບ' ແລະ ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຄຳຮ້ອງຂໍຂີ່ລົດຟຼີ!

inDriveເລີ່ມຫາລາຍໄດ້ດ້ວຍ ຕອນນີ້ເລີຍ!

ບໍ່ມີຄ່າການບໍລິການ

ເລືອກຜູ້ໂດຍສານເອງ

ຮັບຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ inDrive ?

ທ່ານຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າສະເໝີ

ໃຊ້ການບໍລິການຟຣີເປັນເວລາ 6 ເດືອນເຖິງໜຶ່ງປີໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເປີດໂຕ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເປີດໂຕ, ຄ່າການບໍລິການຈະຍັງຕໍ່າຢູ່ - ແຕ່ສູນຫາ 9.5%. ພວກເຮົາໃຫ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຍຸຕິທຳແກ່ຄົນຂັບລົດຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານເຈລະຈາລາຄາເອງ

ເລືອກຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ສະດວກ ຫຼື ສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານເອງສຳລັບການໂດຍສານ. ເພີດເພີນກັບການກຳນົດລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ທ່ານຄວບຄຸມ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດໄປຮັບ ແລະ ປາຍທາງໄດ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮັບຄຳຂໍ. ສ້າງກຳນົດເວລາຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃນທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໃນທັນທີ

ພວກເຮົາຫຼີກລຽງຂັ້ນຕອນທາງທະນາຄານທີ່ຊັກຊ້າ. ຜູ້ໂດຍສານຈ່າຍໃຫ້ທ່ານໂດຍກົງໂດຍເງິນສົດ ຫຼື ຜ່ານທາງທະນາຄານມືຖືເມື່ອການຂີ່ສຳເລັດແລ້ວ

1

2

3

4

5

ກາຍເປັນຄົນຂັບລົດ. ມັນງ່າຍແທ້ໆ

1 / 5

ດາວໂຫຼດແອັບໃນ Google Play ຫຼືໃນ App Store.

2 / 5

ເປີດເມນູດ້ານຂ້າງໃນມູມຊ້າຍເບື້ອງເທິງ. ປ່ຽນເປັນໂໝດຄົນຂັບລົດ'.

3 / 5

ສຳເລັດການລົງທະບຽນທາງອອນໄລແບບເລັ່ງລັດ.

4 / 5

ອັບໂຫຼດໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ.

5 / 5

ອັບໂຫຼດໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ ແລະ ຮູບທີ່ທ່ານຖືໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ. ລໍຖ້າໃຫ້ເອກະສານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.