ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ອະນາຄົດຂອງການຂີ່ລົດໂດຍການຮຽກຮ້ອງ: ປະຢັດເງິນໃນທຸກການຂີ່ລົດກັບແອັບທີ່ແຕະຄັ້ງດຽວຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່ inDrive, ພວກເຮົາມອບສິ່ງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຄືນໃຫ້ທ່ານ: ອິດສະຫຼະໃນການເລືອກ. ກຳນົດລາຄາຂອງທ່ານ. ເລືອກຄົນຂັບແລະລົດຂອງທ່ານ. ທ່ານເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາ.

ກຳນົດລາຄາຂອງທ່ານ

ສະເໜີຄ່າໂດຍສານຂອງທ່ານ

ປະຢັດເງິນທຸກການຂີ່ລົດ

ເລືອກຮູບແບບການຂີ່ລົດຂອງທ່ານ

ເລືອກຄົນຂັບຂອງທ່ານ

ເລືອກຮູບແບບລົດໃຫຍ່ ຫລື ລົດຈັກ

ເດີນທາງປອດໄພ

ແບ່ງປັນເສັ້ນທາງຂອງທ່ານກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກແບບທັນເວລາຈິງ

ຂີ່ລົດປອດໄພທີ່ສຸດກັບຄົນຂັບທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຂອງພວກເຮົາ

ດາວໂຫຼດແອັບ, ເລືອກ 'ຮູບແບບຜູ້ໂດຍສານ' ແລະ ເລີ່ມການປະຢັດເງິນໃນການຂີ່ລົດຂອງທ່ານ!

inDriveເລີ່ມການປະຢັດໃນການຂີ່ລົດຂອງທ່ານດຽວນີ້!

ກຳນົດລາຄາການໂດຍສານຂອງທ່ານ

ເລືອກຄົນຂັບ ແລະ ຮູບແບບລົດຂອງທ່ານ

ສຳຜັດປະສົບການຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຂີ່ລົດຂອງທ່ານ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ inDrive ?

ທ່ານກຳນົດລາຄາ

ກັບ inDrive, ທ່ານເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຈ່າຍເທົ່າໃດສຳລັບການຂີ່ລົດຂອງທ່ານ. ຕັ້ງລາຄາທີ່ຍຸຕິທຳສຳລັບເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ, ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກຄົນຂັບ ແລະ ເລີ່ມປະຢັດໃນການຂີ່ລົດ!

ທ່ານມີອິດສະຫຼະໃນການເລືອກ

ເລືອກຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຄົນຂັບ: ປຽບທຽບລາຄາ, ຮູບແບບລົດ ແລະ ເວລາຄາດຄະເນຈະມາຮອດ. ສຳຜັດປະສົບການອິດສະຫຼະທີ່ແທ້ຈິງ.

ທ່ານຮູ້ຈັກຄົນຂັບຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ປະຫວັດການຂັບຂີ່ຂອງຄົນຂັບລົດທຸກຄົນທີ່ຕອບກັບມາ. ທ່ານເປັນຜູ້ເລືອກຄົນຂັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວບຄຸມເອງ.

ທ່ານເດີນທາງປອດໄພ

ດ້ວຍປຸ່ມ 'ຄວາມປອດໄພ' ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນເສັ້ນທາງຂອງທ່ານກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວແບບທັນເວລາຈິງສະເໝີ. ຮູ້ສຶກປອດໄພກັບ inDrive.