ຂັບຂີ່ກັບພວກເຮົາ ເສີມລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ

ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການ

ກຳນົດເວລາທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້

ເລືອກການຂີ່ຂອງທ່ານ ກຳນົດລາຄາ

ເລືອກລູກຄ້າຂອງທ່ານ

ເລືອກຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ສະດວກເທົ່ານັ້ນ

ຮັບການຈ່າຍເງິນທັນທີຫຼັງຈາກໂດຍສານແລ້ວ

ການຈ່າຍເງິນສົດໂດຍກົງ

ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນທາງທະນາຄານທີ່ຊັກຊ້າ

ລົງທະບຽນທາງອອນລາຍໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ວ່ອງໄວ

ສົນທະນາອອນລາຍ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກໆມື້

ດາວໂຫຼດແອັບ, ເລືອກ 'ໂໝດຄົນຂັບ' ແລະ ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຄຳຮ້ອງຂໍຂີ່ລົດຟຼີ!

inDriverເລີ່ມຫາລາຍໄດ້ດ້ວຍ ຕອນນີ້ເລີຍ!

ບໍ່ມີຄ່າການບໍລິການ

ເລືອກຜູ້ໂດຍສານເອງ

ຮັບຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ inDriver ?

ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ

ພວກເຮົາບໍ່ມີຄ່າບໍລິການໃດໆ. ໃຊ້ແອັບຟຣີ ແລະ ຮັບສິດເຂົ້າເຖິງຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ສະດວກ ແລະ ມີຜົນກຳໄລ

ທ່ານເຈລະຈາລາຄາເອງ

ເລືອກຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຄຳຂໍໂດຍສານທີ່ສະດວກ ຫຼື ສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານເອງສຳລັບການໂດຍສານ. ເພີດເພີນກັບການກຳນົດລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ

ທ່ານຄວບຄຸມ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດໄປຮັບ ແລະ ປາຍທາງໄດ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮັບຄຳຂໍ. ສ້າງກຳນົດເວລາຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃນທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໃນທັນທີ

ພວກເຮົາຫຼີກລຽງຂັ້ນຕອນທາງທະນາຄານທີ່ຊັກຊ້າ. ຜູ້ໂດຍສານຈ່າຍໃຫ້ທ່ານໂດຍກົງໂດຍເງິນສົດ ຫຼື ຜ່ານທາງທະນາຄານມືຖືເມື່ອການຂີ່ສຳເລັດແລ້ວ

1

2

3

4

5

ເຮັດສາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເພື່ອຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ

1 / 5

ດາວໂຫຼດແອັບໃນ Google Play ຫຼືໃນ App Store

2 / 5

ເປີດເມນູດ້ານຂ້າງໃນມູມຊ້າຍເບື້ອງເທິງ. ປ່ຽນເປັນໂໝດຄົນຂັບລົດ

3 / 5

ສຳເລັດການລົງທະບຽນທາງອອນໄລແບບເລັ່ງລັດ

4 / 5

ອັບໂຫຼດໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ

5 / 5

ອັບໂຫຼດໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ ແລະ ຮູບທີ່ທ່ານຖືໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ. ລໍຖ້າໃຫ້ເອກະສານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ